دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 18346
تعداد نوشته ها : 5
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
بهنام حاتمي
 1. سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت
 2. سرها در گریبان است
 3. کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را
 4. نگه جز پیش پا را دید ، نتواند
 5. که ره تاریک و لغزان است
 6. وگر دست محبت سوی کسی یازی
 7. به اکراه آورد دست از بغل بیرون
 8. که سرما سخت سوزان است
 9. نفس ، کز گرمگاه سینه می آید برون ، ابری شود تاریک
 10. چو دیوار ایستد در پیش چشمانت
 11. نفس کاین است ، پس دیگر چه داری چشم
 12. ز چشم دوستان دور یا نزدیک ؟
 13. مسیحای جوانمرد من ! ای ترسای پیر پیرهن چرکین
 14. هوا بس ناجوانمردانه سرد است … ای
 15. دمت گرم و سرت خوش باد
 16. سلامم را تو پاسخ گوی ، در بگشای
 17. منم من ، میهمان هر شبت ، لولی وش مغموم
 18. منم من ، سنگ تیپاخورده ی رنجور
 19. منم ، دشنام پست آفرینش ، نغمه ی ناجور
 20. نه از رومم ، نه از زنگم ، همان بیرنگ بیرنگم
 21. بیا بگشای در ، بگشای ، دلتنگم
 22. حریفا ! میزبانا ! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می لرزد
 23. تگرگی نیست ، مرگی نیست
 24. صدایی گر شنیدی ، صحبت سرما و دندان است
 25. من امشب آمدستم وام بگزارم
 26. حسابت را کنار جام بگذارم
 27. چه می گویی که بیگه شد ، سحر شد ، بامداد آمد ؟
 28. فریبت می دهد ، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست
 29. حریفا ! گوش سرما برده است این ، یادگار سیلی سرد زمستان است
 30. و قندیل سپهر تنگ میدان ، مرده یا زنده
 31. به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگ اندود ، پنهان است
 32. حریفا ! رو چراغ باده را بفروز ، شب با روز یکسان است
 33. سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت
 34. هوا دلگیر ، درها بسته ، سرها در گریبان ، دستها پنهان
 35. نفسها ابر ، دلها خسته و غمگین
 36. درختان اسکلتهای بلور آجین
 37. زمین دلمرده ، سقف آسمان کوتاه
 38. غبار آلوده مهر و ماه
 39. زمستان است

دسته ها :
شنبه بیست و یکم 10 1387
X